Paal Alme

Handyman/Gartner

Magnolia i blomst

Magnolia i blomst

Årsmøteinvitasjon er nå delt ut til alle Snarøyas beboere.

Dato er onsdag 30. april kl. 19:30 i Snarøya kirke.

Den observante leser vil ha observert at styret søker etter en Handyman/ Gartner som kan ta på seg forefallende arbeid på Snarøya, slik at vi får det ennå triveligere rundt oss. Vi håper det finnes personer i vårt nærmiljø, som kunne tenke seg å gjøre enkeltjobber som:

 • Klipping av gress

 • Tynning av busker og kratt

 • Rydding

 • Strøing

 • Vedlikehold av velets eiendommer

 • Annet forefallende arbeid.

Plakat er også hengt opp på Meny – på vellets oppslagstavle – så nå venter vi i spenning på hva responsen vil bli!

Her er: Annonse GARTNER 2014 – endelig tekst og bilder

Trafikk høyt på vellets agenda

Morgentrafikk

Selv inn på Fornebu hender det at trafikken står i stampe i morgenrushet. Her fra lyskrysset ved «Diamanten» – Braathens gamle hovedkontor.

De trafikale utfordringen på Fornebu og Snarøya, har i lang tid vært et av de sentrale arbeidsområder som styret i vellet har arbeidet med.

Ved siden av BBB-prosjektet, som ble omtalt for et par uker siden på vellets hjemmesider, har vi hatt fokus på «de nære ting»; Høsten 2013 tok derfor Snarøen Vel initiativet til en gjennomgang av gangfelt og andre steder hvor fotgjengere krysser Snarøyveien. Det deltok også representanter fra FAU og Hundsund barnehage.  Også Bærum kommune var invitert – og stilte med to representanter fra på befaringen.

Som grunnlag for arbeidet, gjennomførte kommunen tellinger av antall fotgjengere som krysset Snarøyveien på de aktuelle gangfeltene. Med basis i dette, er det utarbeidet en rapport av kommunen der det skisseres en del aktuelle tiltak. Det gjenstår for kommunen å foreta prioriteringer i disse.

Etter felles gjennomgang, foretok Bærum Kommune en telling av fotgjengere på følgende steder:

 •  Gangfelt ved Snarøya Skole.

Det ble i fjor høst lagt rumlefelt ved gangfeltet tilknyttet Snarøya skole.  Det er også montert solcellepanel på fartsmåleren. Her foreslår Bærum Kommune ingen videre tiltak da rumlefeltene antas å ha fartsdempende funksjon.

 •  Gangfelt på nordvestsiden av rundkjøring ved Hundsund Grendesenter.

Her foreslår Bærum Kommune ingen tiltak da det antas at bilistene senker farten inn mot rundkjøringen.

 •  Gangfelt sørvest for rundkjøring ved Hundsund Grendesenter.

Her forslår Bærum Kommune å forsterke belysning av gangfeltet.

 •  Gangfelt ved adkomst lagerbygg v/ Spydkasteren

Her forslår Bærum Kommune å sette opp skilt 516 på begge sider samt å forsterke belysning av gangfeltet.

 •  Gangfelt ved tursti ved Snarøyveien 113c.Fartshumper fjernet våren 2013 (5)

Her er det konstatert manglende venteareal på vestsiden av Snarøyveien. Forslaget fra Bærum Kommune går ut på å utbedre ventearealet samt å anlegge kantstein.

 •  Gangfelt ved Bjerkestrand (Meny butikken).Trafikk ved Meny 4.juni 2013 (5)

Her foreslår Bærum Kommune å utbedre nedsenket kantstein på begge sider av Snarøyveien.

 •  Gangfelt ved Mario Caprinos vei.

Her foreslår Bærum Kommune å opphøye gangfeltet samt å fjerne vegetasjon.

 •  Området hvor stien fra Snarøya Skole treffer Snarøyveien (nesten ved rundkjøringen ved Hundsund Grendesenter).

Problemer med skolebarn som i friminuttene krysser utenfor tilrettelagte kryssingspunkter i Snarøyveien. Vei og trafikk har hatt kontakt med FAU Snarøya skole angående dette, senest i desember 2013. Da det eksisterer planfrie kryssinger over Snarøyveien, ønsker Vei og trafikk ikke å legge til rette for kryssing i plan, men at de planfrie kryssingene benyttes ved kryssing av vei. Vei og trafikk har oppfordret FAU og skolen til å informere/rettlede elevene til å benytte seg av de planfrie kryssingspunktene.

 •  Bussholdeplassene ved Halden.

Her er Bærum Kommune av den oppfatning at sikten er for dårlig og at etablering av et gangfelt kan gi en falsk sikkerhet for fotgjengere.  Bussholdeplassen ligger på en bakketopp.

 •  Bussholdeplassene ved Rolfsbukta.Rolfstangveien (5)

  Her er Snarøen vel ennå ikke tilfreds med de tilbakemeldinger vi får fra kommunen, som i korthet går ut på at man ikke ønsker å endre noe her.  En stygg ulykke for noen uker siden og flere nesten-ulykker, gjør at vi kommer til å holde presset oppe, for å få bedret sikkerheten ved denne fotgjengerovergangen, som ligger tett på bussholdeplassen.

 • Her er kommunens rapport: Gangfeltrapport_kommunaleveier_Snarøyveien

VERDENSMESTRE!

Snarøen vel vil gjerne være blant de første til å gratulere med dagens seier i Curling-VM.

Snakk om å «reise kjerringa»!  

Norway-180-animated-flag-gifs

Endelig! STORE gratlasjo0ner fra Snarøen vel!

Endelig! STORE gratlasjoner fra Snarøen vel!

Her settes siste steinen – som avgjorde det hele: http://www.nrk.no/sport/1.11638874

Her kan du lese mer: http://www.vg.no/sport/curling/fikk-ol-revansje-norge-vant-curling-vm/a/10130084/

Brukttøysalg i helgen!

Fashionjunkie, designdilla, miljøbevisst eller økonomisk?

Eller alt sammen – sammen? 

Ikke gå glipp av årets brukttøysalg på Snarøya!

Du støtter en god sak – og kan smykke deg med tittelen miljøbevisst.

Lørdag 5/4 kl 1100-1600 og søndag kl 1200-1500. Velkommen!

Det er ikke grenser for hva du kan finne av godbiter på årets brukttøysalg.

Det er ikke grenser for hva du kan finne av godbiter på årets brukttøysalg.

Søndag på Gamle Fornebu?

Spennende prosjekt på Gamle Fornebu Kultursenter i helgen.

Kom og se hvordan et rom forandrer karakter, avhengig av kunsten du bruker.

Alle er velkommen – gratis entre!

Invitasjon interiør og kunst

Invitasjon innred med kunst

Årsmøte i Snarøen vel 2014

Denne invitasjonen dumper ned i din postkasse i løpet av noen dager.

Denne invitasjonen dumper ned i din postkasse i løpet av noen dager. Vi kan sterkt anbefale deg å bruke litt tid på innholdet.

 Årsmøtet holdes i Kirkestuen; Onsdag 30. april 2014 kl. 19:30.

Etter de «faste postene», vil vi i år foreta utdelingen av Snarøen vels Barne- og Ungdomsstipend – med utdeling av Kr. 25.000,- til en av våre søkere.

Møt opp og vær med å heie frem våre flotte ungdommer!

Deretter vil vi få presentert vellets store satsing på trafikkhåndtering i regionen, med nærmere gjennomgang av det arbeid som er lagt ned hittil, samt planer for videre aktiviteter. Dette er et tema som mange av vellets medlemmer har etterspurt – og vi ser frem til å høre deres dom. Prosjektet er nylig presentert på dette nettstedet, under benevnelsen B-B-B.

Alltid velkommen

Det blir trangt om plassen når store biler skal fram på smale veier.

Det blir trangt om plassen når store biler skal fram på smale veier.

Kommunen har aldri vært så tidlig i gang med feiing og spyling av våre veier som i år. Nesten tre uker tidligere – når vi sjekker hva vi tidligere har publisert.

Og like velkomne er de i år, som i fjor!Rent på veiene 2014 011

Rent på veiene 2014 009 Rent på veiene 2014 021

VÅREN er kommet til øya VÅR

Dagen er blitt over fire timer lenger enn ved vintersolverv.

Med kun 17 timer med sol hittil i år, ble solen ønsket hjertelig velkommen tilbake –  i helgen som var.

Og i dag må vi bare prise våren – slik fotografen gjorde her:

(trykk på bildet – og få det opp i STORT format på skjermen)

«B-B-B» – «Bane-Buss-Båt» – prosjektet er lansert!

Trafikkforholdene på Fornebu er i ferd med å gi store frustrasjoner for våre medlemmer – og vi ser en stadig forverring.

Dette har derfor vært en av vellets primærsatsinger i 2013;

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med "Nye Fornebu!

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med «Nye Fornebu!

Snarøen vel har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få på plass;

 • nytt kollektivfelt på Fornebu (Buss)

 • båtforbindelse til Oslo (Båt)

 • samt å påvirke prosessen med å få T-banen inn i Nasjonal transportplan, slik at den kan bli realisert – ikke bare diskutert. (Bane)

Vår visjonen er å bedre kollektivsatsingen på Fornebu – til beste for beboere, ansatte og besøkende. Målet er å få på plass de nødvendige bane, buss, og båtløsningene som gjør at visjonen om Fornebulandet som et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norges moderne historie kan realiseres.

logo

Prosjektet B-B-B ble etablert for ca. et år siden. Akronymet står for ”Bane – Buss – Båt ” og er grunnlagt av en gruppe representanter fra beboere i regionen og ansatte fra de største bedriftene på Fornebu. Prosjektgruppen har hatt månedlige møter – og i lang tid forsøkt å påvirke gjennom valgte kanaler. Gruppen jobber for å sikre at det blir fortgang i å implementere de vedtatte kollektive transportløsningene, samt at nødvendige avgjørelser blir tatt for de løsningene som ennå ikke er vedtatt. Vi har allerede gjort koordinerte og frittstående utspill mot nasjonale og kommunale politikere, i tillegg til media.

Gruppen består av de tre lokale vellene; Snarøen vel, Lagodden vel og Foreningen til Fornebos vel. Vi representerer i fellesskap beboerne i regionen.  Representanter for bedriftene; Telenor, Statoil, Aker Solutions og EVRY, representerer et stort antall ansatte som daglig har sitt arbeid på Fornebu.

Vi har nå etablert nettsiden for BBB prosjektet, og er offisielt i gang. Bruk gjerne denne nettsiden for å oppdatere og orientere deg om utviklingen av kollektivløsninger på Fornebu.

Gå inn på nettsiden – og trykk på en av fanene oppe til venstre. Du vil da få tilgang til det meste som allerede er publisert omkring denne tematikken.

Siste frist!

Snarøen vels stipend for 2013 ble tildelt Nils Ellefsen.

Fristen for å søke om midler i 2014, utløper i dag!

På Snarøydagen 2013 ble vellets stipend på Kr. 25.000,- tildelt en av våre lovende unge tennisspillere. Stipendet er en personlig premiering til talentfulle barn og unge innenfor vellets nedslagsfelt.
Noen av Nils sine prestasjoner og resultater:Nils Ellefsen (2)
 • Nr 1 på Norges Tennisforbunds juniorranking totalt under hele 2012
 • Nr 1 på Norges Tennisforbunds seniorranking herrer i desember 2012
 • Nr 326 på den globale juniorrankinglisten ITF ( International Tennis Federation list)
 • Norgesmester i mixed double innendørs for junior mars 2012
 • Norgesmester i mixed double utendørs for junior august 2012
 • 2. plass i singel innendørs innendørs junior NM mars 2012
 • 2.plass i singel utendørs junior-NM august 2012

Prisvinneren er snart 20 år gammel og er født og oppvokst på Snarøya. Han har valgt å kombinere utdannelse og tennis og har fått tilbud fra flere universiteter i USA om utdannings stipend. Han har brukt 2013 til å ta artium ved Wang Toppidrett med gode karakterer, besøkt flere universiteter i USA og spilt noen proffturneringer i utlandet. Valget ble University of Kentucky i Lexington hvor han stortrives med både tennis og skole. I høst vant han en turnering i USA, og nå er han midt inne i den travle vårsesongen med lagkamper stort sett hver eneste helg. Til sommeren vil han bruke ferien til å satse videre på proffturneringer i utlandet. Og da blir stipendet fra Snarøen Vel et godt bidrag.

En flott sport!

En flott sport!

 

Far; Jon-Egil Ellefsen tok imot prisen på vegne av Nils. På bildet mor til Nils, og Styreleder Paal Alme, som hadde gleden av å dele ut prisen.

Far; Jon-Egil Ellefsen tok imot prisen på vegne av Nils. Marie – mor til Nils til høyre i bildet og på andre siden Styreleder Paal Alme, som hadde gleden av å dele ut prisen.

Far til Nils hadde følgende hilsen under utdelingen:

Jeg skal hilse fra Nils. Han skulle veldig gjerne vært her i dag, men er forhindret fordi han nettopp har begynt sine studier ved University of Kentucky.
Det var her på Snarøya han startet sin idrettskarriere, også med fotball og bandy før tennisen ble hans hovedidrett.
Han er svært glad og stolt for at Snarøen Vel har tildelt ham ungdomsstipendet. Det vil være til stor hjelp og inspirasjon for hans videre tennissatsing.
Nils skal nå være fire år i USA, hvor han både skal utvikle seg tennismessig og studere business.
Både Nils og resten av familien retter også en stor takk til Snarøen Vel for det fine arbeidet dere gjør med bl.a. barne- og ungdomsstipendet, som er en fin inspirasjon for ungdommen og derved bidrar til et godt lokalmiljø. Tusen takk!

 

 

Side 20 av 34« Første...10...1819202122...30...Siste »