Nyheter

Invitasjon til deg!

Årsmøteinvitasjon 2016

I ettermiddag har speiderne på Snarøya delt ut årets «Invitasjon til årsmøte» til alle beboere på Snarøya. Du finner brosjyren i din postkasse – om du ikke allerede har begynt å lese innholdet.

Styret håper at vi gjennom grundig dokumentasjon av vellets oppgaver og gjøremål, vil få maksimal tilslutning til det vi gjør for fellesskapet, nettopp fra deg som bor på Snarøya og som nyter godt av de oppgaver vi gjør.

Kontingenten på Kr. 250,- får du tilbake i form av tjenester som gjøres – og vi håper at nettopp DU velger å bli med på fellesskapet og melde deg inn, dersom du ikke allerede er medlem. Er du i tvil om du er innmeldt, har vi listet opp alle våre medlemmer bak i heftet.

Det er fremdeles mange som ikke figurerer i disse listene – og det ønsker vi å gjøre noe med. Vær derfor ikke overrasket, om din nabo gjøre en henvendelse til deg, med spørsmål om du vil bli medlem i Snarøen vel.  Vår vervekampanje håper vi vil gi et lite «puff bak» – og gjøre at vi får en langt fyldigere medlemsliste i løpet av kort tid!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen – og lover at du vil få mye glede av medlemskapet!

Ønsker du å melde deg inn finner du informasjon på denne siden.

Er du medlem, men ikke registrert i medlemsbasen, kan du registrere deg i medlemsbasen her. Bruk medlemsnummer og navn fra tilsendt giro.

Vårens vakreste…….?

Vi trenger vel ikke si mer om dette verdenskjente arrangementet, som går for seg helgen

16. og 17. april 2016.

Gå inn på korpsets hjemmeside:

http://www.snaroyaskolesmusikkorps.com/

og orienter deg om levering av lopper.

Loppemarked våren 2016

Skirenn i vasken….

Skisporet begynner å bli svært slitt - og med flere dager med mildvbær og regn, ville det ikke vært noe mer enn gresstuster igjen til å gå på...

Skisporet begynner å bli svært slitt – og med flere dager med mildvær og regn i vente, ville det ikke vært noe mer enn gresstuster igjen til å gå på…

 

Lions Ski Run 2016 avlyses

Det er med tungt hjerte Lions Club Snarøya-Fornebu må innse at årets utgave av Lions Ski Run på Storøyodden må avlyses.

Ikke minst beklager man dette overfor alle barna som hadde gledet seg til renn, medalje og premie.

Barneskirennet skulle ha vært avholdt førstkommende søndag, men som kjent er det snømangel i området. Klubben var lovet snø fra deponiet ved kunstisbanen til Snarøya sportsklubb, men også her har innholdet i deponiet minket den siste uken.

Man kunne kanskje ha fått til en liten rundløype om kuldegradene hadde vært på arrangørenes side, men værprognosene for helgen tilsier at også denne løsningen ville ha regnet bort før rennet var kommet i gang.

Været kan man som kjent ikke gjøre noe med, men for de som måtte være på tur – med og uten barn og hund – holder kiosken åpen med salg av kaffe og kaker fra kl. 11.00-14.00.

Vi ønsker god helg – og oppfordrer til å gå forsiktig!

Gangveiene er i øyeblikket mest egnet for skøyting...

Gangveiene er i øyeblikket mest egnet for skøyting…

Dety er fullt mulig å ferdes i området - og best er det å gå på beina utenom alle stier og løyper.

Dety er fullt mulig å ferdes i området – og best er det å gå på beina utenom alle stier og løyper.

 

Som man kan se, er det ikke akkurat perfekte forhold på Storøya i øyeblikket

Som man kan se, er det ikke akkurat perfekte forhold på Storøya i øyeblikket

Kultursenter på Gamle Fornebu

Kultursenteret på Gamle Fornebu er et faktum!

Budstikka slår stort opp, at vi nå har fått bekreftelse på at Gamle Fornebu Kultursenter er en realitet

Budstikka slår stort opp, at vi nå har fått bekreftelse på at Gamle Fornebu Kultursenter er en realitet

Etter flere års arbeid med planer og tanker om et kultursenter på Gamle Fornebu, fikk vi løfte om etablering av et slikt senter, for litt over et år siden.

En stor glede for beboere på Snarøya og Fornebu, som nå får et levende kultursenter i sin umiddelbare nærhet!

Det var i møte med toppledelsen i OBOS, at Jostein Mæland lovet styret i GFK, samt ordfører Lisbeth Hammer Krog og øvrig politisk ledelse og Kultursjef, at området ved det gamle fly-tårnet, skulle bli et Kultursenter, i tråd med de planer GFK tidligere hadde presentert.

Et år etter, like etter at OBOS har tatt over eierskap til området, går så ledelsen i selskapet til Budstikka og flagger at intensjonen etterleves – og at Kultursenteret er et faktum.

http://www.budstikka.no/debatt/fornebu/obos/verdifull-tilvekst-pa-fornebu/s/5-55-248443

 

Senteret teller i dag langt over 100 aktive kunstnere – og vår felles målsetting er at GFK skal bli en kulturperle for Bærums innbyggere. GFK skal bli et senter som skal speile kunst og kultur i videste forstand, men skal også være arbeidsplass og et miljø for de mange enkeltkunstnere som trenger et samlingspunkt for utøvelsen av sin kunst.

Da blir det liv i Gamle Fornebu!

Offisiell åpning av Kulturgaten. Styreleder poserer med et lite utvalg av våre aktive kunstnere på senteret.

Offisiell åpning av Kulturgaten. Styreleder Paal Alme poserer med et lite utvalg av våre aktive kunstnere på senteret.

Kultursenteret huser i dag musikere, aktive kunstnere, dansere, skulptører, museer, treskjærere, glasskunstnere og flere andre utøvere innen faget – og i samarbeid med Bærum kommune og OBOS, regner vi nå med at vi i 2016, i fellesskap skal komme frem til gode løsninger for Kultursenteret – løsninger som OBOS som eier – og som Bærum kommune som regulerende myndighet vil være vel tilfredse med.

Vi tenker selvsagt også på alle voksne og unge som i fremtiden skal bo i området – og være aktive brukere og nytere av de tilbud som et slikt senter skal bli. Det er ikke minst disse gruppene vi har i fokus, når vi jobber for å synliggjøre og profilere våre mål, gjennom aktiviteter, arrangementer og andre happenings på området.

Og det er ikke få slike arrangementer vi har gjennomført de siste fire år – med alt fra kunstutstillinger, tenning av julegran, minnemarkering for Fornebu 75 år – Kunst Rett Vest – 9. april minnemarkering – Snarøydagen (fra nå Fornebudagen) – Italian take off og flere andre enkeltarrangementer, til stor glede for lokalbefolkningen på Snarøya og Fornebu.

(Trykk på bildet – og få det opp i større format)

Bildene viser et lite tverrsnitt av noen av de aktiviteter vi har gjennomført – og av de severdigheter vi har innenfor Kultursentrerets vegger per i dag.

Budstikkas oppslag nylig – med helsides omtale, i tillegg til leder, viser med all tydelighet at felles arbeid mot gode og tydelige mål, er noe som gir uttelling!

 

Velkommen skal du være!

Forskningsprosjekt på fuglebrettet

Hvert år arrangeres telling av hagefugler over hele landet.

Vi har vært med på dette før på Lilløyplassen og vi blir gjerne med også i år. Denne gangen kombinert med at vi får oppleve ringmerking på forplassen.

Ta derfor med barna og legg skituren (eller rusleturen) til naturhuset på søndag 31. januar.

Du ønskes velkommen til nystekte vafler – og kaffekjelen står og putrer, for de som trenger noe varmt i k(r)oppen.  🙂

Sidensvans på besøk i buskene på Snarøya forleden dag. Et fargerikt innslag i vinterlandet.

Sidensvans på besøk i buskene på Snarøya forleden dag. Et fargerikt innslag i vinterlandet.

Vi snakker om søndag 31. januar 2016 klokken 12:00 til 15:00 – og for deg som ikke har besøkt Lilløyplassen tidligere, finner du det her: Oksenøyveien 100, Lilløyplassen Naturhus

I forkant av arrangementet, ønsker man opplysninger om hvilke fugler – og antall, som du har observert i din hage i løpet av en ukedag. Rapportering av dine funn, kan du gjøre her:

 Lenke til registrering:  http://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/skjema/

Hagefugl-tellingen arrangeres hvert år i slutten av januar, og er et samarbeid med andre nordiske land. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som var med for første gang i januar 2008.

En av målsettingene med hagefugl-tellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer arts-sammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden, samt å synliggjøre arbeid med fugevern utad.

Bombycilla garrulus er det flotte latinske navnet på sidensvans. Her "mysser det" av sultne fugler, som har fått smaken på einerbærene på Fürst.

Bombycilla garrulus er det flotte latinske navnet på sidensvans. Her «mysser det» av sultne fugler, som har fått smaken på einerbærene på Fürst.

Frosne nyper falt også i smak denne fine solskinnsdagen på Fürst.

Frosne nyper falt også i smak denne fine solskinnsdagen på Fürst.

Budstikka i sporet…..

Det er flott når vår lokale avis er med oss i sporet, på vei mot en sprekere hverdag!

http://www.budstikka.no/nyheter/barum/fornebu/lever-fortsatt-i-hapet-om-permanent-skispor-her/s/5-55-255283

Både unge og eldre er ivrige brukere av skisporene på Storøya.

Her en tilfreds bruker – bildet tatt under søndagstur i 2015, med solen varmende i front.

Det er hyggelig å se at skisporene blir satt pris på!

Det er hyggelig å se at skisporene blir satt pris på!

 

 

 

Skispor på Fornebulandet

Fra tidligere vintre


Sporsettingen ble svært godt tatt imot av lokalbefolkningen tidligere år

Etter flere år, med iherdig arbeid for å få permanente skispor vinterstid på Fornebulandet, er det hyggelig at Bærum kommune igjen trår til og kjører opp skispor for våre innbyggere.Det er nå Fornebulandet vel, som har fått stafettpinnen fra Snarøen vel med oppfølging i denne saken, i og med at det er her skisporene legges. Og resultatet er svært gledelig, sett fra alle skiglades side.

Bilde fra Fornebulandet vel, som viser stemningen i Koksabukta, rett etter at sporet var satt.

Bilde fra Fornebulandet vel, som viser stemningen i Koksabukta, rett etter at sporet var satt.

Argumentene om verdien av å ha en nærløype, der barna kan boltre seg på dag/ettermiddag – og vi voksne kan få gått en treningstur på kvelden, er tatt imot av kommunen, som nå har kjørt opp flotte spor på området ut mot Storøyodden. Tenk bare hva vi sparer av tid – og hvordan vi skåner miljøet, ved å ha dette i våre nærområder!

Her kan du se hvor løype er satt

Her kan du se hvor løype er satt

Det meldes om litt lite snø i området lengst inn på odden – så ta helst «gamleskiene» og test ut, før du bruker det beste du har.  🙂

Vi mener vel fortsatt at det optimale hadde vært om vi hadde fått en permanent løype året rundt, som om sommeren kunne fungert som joggeløype, slik at man kunne løpe utenom gangveiene, der det er mye folk og hunder. Hadde man lagt en løype med grus og litt bark over, hadde det ikke vært behov for mange centimeterne med snø oppå, før løypa var fullt brukbar. Det er vel lov å håpe! Budstikka laget et flott oppslag om vårt utspill for et par år siden, som du kan lese her: http://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/vil-lage-oppkjorte-loyper-rett-ved-sjoen/s/2-2.310-1.8206853 – men da snøen nesten uteble året etter, forsvant litt av kraften i tiltaket.

Kongstanken den gang, var også å gå til innkjøp av en snøscooter med sporsetter, som vi kunne bruke ved behov, uten å måtte frakte store løypemaskiner rundt på tilhenger. Kjøring ville vært en fin ekstrajobb for en pensjonist på Fornebu (kjenner flere som meldte interesse) – og maskinen kunne være trygt plassert i garasjen på Storøya skole. 🙂

Fin driv i sporet

Fin driv i sporet

Flotte spor

Flotte spor

 

Det vi ihvertfall håper på nå, er at ”fotgjengerne” holder seg unna skisporene og bruker gangveiene, som det allerede er mange av i området. Det er vel ikke for mye forlangt?

Velkommen på skitur!

Lions skirenn søndag 7. februar 2016

Så er det igjen duket for skirenn i regi av Lions på Snarøya/Fornebu.

Du er velkommen med barn eller barnebarn til å delta i både langrenn og hopp. Eneste krav til påmeldingen, er at barnet er født i 2006 – eller senere.

Vant jeg alt dette?

Vant jeg alt dette?

 

Og det er premier til alle! 🙂

Skirennet har allerede rukket å bli en god tradisjon – og det er mye livsglede som utspiller seg på Storøyodden denne søndagen – det kan vi love.  Se bare på disse bildene fra fjorårets arrangement:

????????????????????????????????????

YES!  Jeg fikk medlaje 🙂

Ingen skal fryse her!

????????????????????????????????????

Vi er alle vinnere i dag!

Vi vant!

Vi vant!

 

 

 

 

 

 

Her kan du hente alle detaljer: Lions-Skirun-folder-2016_2

 

Har du litt for mye?

Et retorisk spørsmål –  javel,

men nettopp våre vel-medlemmer her på Snarøya er målgruppen.

For jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å stille et slikt spørsmål, når vi vet at det nå er mange flyktninger som ankommer landet uten mer enn en plastpose med eiendeler. 

Vinteren er nå kommet til Nøsen flyktningemottak . Beboerne trenger sårt varme klær og skiutstyr

Vinteren er nå kommet til Nøsen flyktningemottak . Beboerne trenger sårt varme klær og skiutstyr

En gruppe initiativrike personer har satt i gang en innsamlingsaksjon av ski, skistøvler, staver, slalomski, støvler, akebrett, snowboard + boots, hansker, votter, sokker, luer, solbriller og annet som kan trenges på fjellet om vinteren.

Innsamlingen går til flyktingene på Nøsen akuttmottak og vil være noe som beboerne på akuttmottaket vil sette enormt stor pris på. De er veldig glad i å leke ute i vinterværet, men har lite eller intet varmt yttertøy og utstyr å leke med. Det trengs utstyr til barn og voksne i alle aldre så alt blir tatt imot med åpne armer.

Hvis du har noe gammelt og fungerende utstyr som står i kjelleren eller du har et par hansker eller votter du aldri bruker, så vil det bli satt stor pris på om beboerne på Nøsen kan få bruke det.

Hvis du ikke har noe utstyr selv, men vet om noen som kanskje har, så la dem få vite at det de ikke bruker kan noen andre få glede av. 🙂

Stikk innom Puro Yoga i Bygdøy allè 16 på mandag 18 januar, mellom 16:30 – 20:00.

En fin måte å få ryddet ut av skiboden og gjøre en god gjerning i samme slengen.

Husk at det du donerer må være i fungerende stand og ikke skittent.

Tusen takk!

På vegne av: Puro Yoga – Bygdøy Allè 16, 1363 Oslo, Norway

Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre lesere et riktig

GODT NYTT ÅR 2016!

– her med et bilde fra Pelvikodden i vinterdrakt.  

Geita i bakgrunnen.

Pelvikodden - vår flotte badestrand på Halden - her i vinterdrakt.

Pelvikodden – vår flotte badestrand på Halden – her i vinterdrakt.

Side 10 av 34« Første...89101112...2030...Siste »